سانسور در مرام ما نیست

درخواست حذف این مطلب

برا بهار پاتریکیان عزیز که این اوا پست خ ظیشونو خونده بودیم یه کامنت گذاشتم برا این پستش .


ازونجا که تایید نکرد و منم ازونجایی که کار دیگه ای ندارم اون کامنتو اینجا میذارم ! امیدوارم ایده بدی نباشه ^^

:


خ ظیت انقد ابکی بود که الان پشیمون شدم اون پست رو زدم ! اینستاتو دوباره بساز باو :! تو ادم رفتن نیستی :دی